Produktbeskrivning:

Cementbaserad Fiberförstärkt, dammreducerad avjämningsmassa för läggning i tjocklekar mellan 3–80 mm på betong, lättbetong, keramik, trä, homogen PVC och prefabricerade betongelement innan läggning av golvbeläggningar av plast, textil eller keramik. Massan har en god flytförmåga, är pumpbar och lätt att lägga. Den lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Endast för användning inomhus.

Arbetsbar 20 – 30 min
Flytförmåga
EN 12706 135 mm
SS 923519 50×22 mm ring 150 mm
Fri krympning < 0.03 %
Gångbar 2 – 4 tim
Kornstorlek < 1,5 mm
Materialåtgång Ca 1,7 kg/m² och mm lagtjocklek
pH ca 11
Slipad belastad yta 1,5 MPa
Spackelskikt 3 – 80 mm
Torr volymvikt 1750 kg/m³
Underlag Betong, lättbetong, keramik, trä och homogen PVC
Vattenskadestabil Ja
Ytdraghållfasthet 28 dygn