Fiberförstärkt golvspackel som är speciellt optimerat för fallspackling i badrum. SL C655 FIBER MAXI passar även bra för inspackling av el- och vattenburen golvvärme. Produkten är lågemitterande (M1) och EPD-verifierad.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C655 FIBER MAXI är en cementbaserad, fiberförstärkt, självutjämnande avjämningsmassa för avjämning inomhus. Produktens konsistens är optimerad för fallspackling vilket gör den till det optimala valet för badrum. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. Produkten ska ytbeläggas.

UNDERLAG

 • Betong och lättbetong
 • Trä/- golvspånplattor
 • Gipsskivor/anpassade våtrums- & gipsskivor
 • Klinker/sten
 • Lämplig för el- och vattenburen golvvärme
 • Flytande konstruktioner

CERTIFIERINGAR

 • M1
 • CE

MILJÖBEDÖMNINGAR

 • Byggvarubedömningen: Accepterad
 • Sunda Hus: B
 • Svanen Husproduktportal: Listad
 • SL C655 FIBER MAXI är BASTA registrerad

TEKNISK DATA

Blandningsförhållande: 3,4-3,8 liter vatten / 20 KG säck
Materialåtgång: 1.8 kg/mm/m²
Användningstid: Bearbetningsbar upp till 20 min
Gångbar efter: 2-3 timmar
Beläggningsbar efter: Ca 3 timmar med klinker, Bostik tätskikt efter 6 timmar

 

Art. nr: Förpackning:
30622483 20 kg säck