Dammreducerad
Normaltorkande
Fiberförstärkt
Lämplig för ingjutning och golvvärme
Lämplig för tjocka spacklingar
För inomhusbruk

Produktbeskrivning:

Beskrivning
Hey’di Fiberplan Basic är en fiberförstärkt,
cementbaserad avjämningsmassa till inomhusbruk.
Hey’di Fiberplan Basic kan läggas i tjocklek från
10 mm till 80 mm och den är dammreducerad.

 

Användningsområden
Hey’di Fiberplan Basic är en avjämningsmassa för
underlag som ska beläggas med golvbelägg t. ex. kakel,
m.m. Hey’di Fiberplan Basic är också lämplig för
ingjutning av elektriska värmeslingor och rör till
vattenburen golvvärme.
I våtrum ska Hey’di Fiberplan Basic alltid beläggas
med Hey’di Membran/tätskick/tät
beläggning. Brukstemperatur bör ligga mellan +10
°C och +20 °C. Lägre temperaturer förlänger avsevärt
torktiden.

Förarbete – Underlag
Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda
toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet
gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt
från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och
andra föroreningar som kan minska vidhäftningen.
Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt.
Sugande underlag som betong,puts, trä och spån ska
primas med Hey’di Primer, se primerguide. Likaså
glatta, icke sugande underlag ska primas med slamma,
se primerguide. Normalt utförs primingen 1 dag i förväg innan
avjämningen läggs ut. Om avjämning och priming
sker samma dag så är det av högsta vikt att kontrollera
att primer har torkat in i underlaget och att underlaget
är yttorr innan Hey’di Fiberplan Basic läggs ut.
På sviktande träunderlag ska Hey’di Fiberplan
Basic läggas ut i minst 20 mm tjocklek och armeras
med Hey’di Stålnät. Använd Hey’di Avstängarlist för
uppdelning av golvet, och Hey’di Nivåpinnar för att
markera spackelnivån.

Blandning – Utförande
Häll först rent vatten i blandkaret, 3-3,4 liter vatten
till 20 kilo Hey’di Fiberplan Basic. Blandningen utförs
med maskinvisp. Blandingstid ca 2 min. till en
klumpfri, lättflytande massa. Brukstid utblandad
massa är ca. 30 min. tillsätt inte mer vatten då massan
börjat härda. Vid kall årstid skall säckarna ha
rumstemperatur före användning, alternativt
kan blandning ske med ljummet vatten. (max.
+30 °C). Hey’di Fiberplan Basic kan också läggas ut
med alla vanligt förekommande spackelpumpar.
Vid spackling av fall, t. ex. vid golvbrunn, skall
vattenmängden minskas till ca 3 liter till 20 kilo
Hey’di Fiberplan Basic.
Alternativt används Hey’di Express.

 

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF) – Beläggning
Hey’di Fiberplan Basic kan belastas med vanlig
gångtrafik efter 2-4 timmar, keramiska plattor kan
monteras efter ca 4 timmar. Vid beläggning av
påstrykningsmembran eller tätt beklädnad skall massan
torka minst 1-7 dygn. Vid lägre temperaturer och/
eller hög luftfuktighet (RF) kan torktiden blir längre.
Skydda utlagd massa mot för snabb uttorkning genom
att hålla dörrar och fönster stängda för att undvika
korsdrag. Värmekablar i underlaget måste vara
avstängda, det får inte tillföras någon extra värme och
ytan ska inte eftervattnas. Värmekablar kan kopplas till
först ca. 2 veckor efter färdig beläggning.

Åtgång
1,8 kilo Hey’di Fiberplan Basic pr. mm / pr. m2.

Förpackning
20 kilo säck

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):
Materialåtgång: 1,8 kg/m²/mm
Största kornstorlek (Dmax): 1 mm
Min. lagtjocklek 10 mm
Max. lagtjocklek: 80 mm
Vattenmängd: 3-3,4 liter/ 20 kg säck
Temperatur i luft och underlag: +10 °C – 20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gångbar efter: 2-4 timmar
Beläggningsbar efter: 1-7 dygn, vid ca. +20 °C och 50 % RF
Tryckfasthetsklass: C25 enligt EN 13813
Tryckfasthet efter 28 dygn: Medelvärde > 30 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Böjstyrkeklass: F7 enligt EN 13813
Böjstyrka efter 28 dygn: Medelvärde > 7 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Fritt krymp efter 28 dygn: < 0,03 mm/m enligt EN 13454-2
Vidhäftning till primad betong: > 1,5 N/mm² (MPa)
Brandklass: A1
pH i härdat material: Ca. 11
Flytmål enligt SS923519 140-145 mm (flytring 50×22 mm)
Lagring: 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning, förvaras torrt.
Förpackning: 20 kg säck

PRODUKTKODER:
Artikelnummer: 2576