Produktbeskrivning:

Användningsområde: Cementbaserad dammreducerad avjämningsmassa för läggning i tjocklekar mellan 5–30 mm på betong, keramik och sten. Industri kan användas som ytskikt i lokaler för lätt industribelastning och som avjämning före epoxi och akrylmassor. Endast för användning inomhus.
Underlag: Underlaget skall vara rent och fritt från limrester, fett, cementhud och andra föroreningar, vilka kan påverka massans vidhäftningsförmåga. I tveksamma fall görs ett prov. Underlaget dammsugs noga och behandlas därefter med MCT primer, vilken tillåts torka innan ytan spacklas.
Materialåtgång: Ca 1,70 kg/m2 och mm lagtjocklek.
Torktid: Massan är gångbar efter ca 2–4 timmar. Målningsbar med epoxi eller liknande efter 35 dygn. Lägre temperaturer fördröjer härdnings- och torktiden. Bästa resultat uppnås om lufttemperaturen ligger mellan 15–25°C.

Arbetsbar 20 – 30 min
Flytförmåga
EN 12706 135 mm
SS 923519 50×22 mm ring 150 mm
Fri krympning < 0.03 %
Gångbar 2 – 4 tim
Kornstorlek < 1,5 mm
Materialåtgång Ca 1,7 kg/m² och mm lagtjocklek
pH ca 11
Slipad belastad yta 2,0 MPa
Spackelskikt 5 – 30 mm
Torr volymvikt 1700 kg/m³
Underlag Betong, sten och keramik
Vattenskadestabil Ja
Ytdraghållfasthet 28 dygn

Art.nr: 52001
antal/pall: 49x20kg