BOSTIK SL C700 FIBER QUICK+

Fiberförstärkt golvspackel för fallspackling och slätspackling, godkänd för tillskjutande fukt. Bostik SL C700 FIBER QUICK+ är lämplig för inspackling av el- och vattenburen golvvärme. Produkten är lågemitterande (M1) och EPD-verifierad.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
SL C700 FIBER QUICK+ är en cementbaserad, tidigt beläggningsbar, pumpbar, självtorkande avjämningsmassa avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc och kan även användas för flytande konstruktioner i torra rum. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Spacklets höga ythållfasthet 2,0 MPa bidrar till ett lämpligt underlag för massiva trägolv under förutsättning att spackelkonstruktionen ligger på betongunderlag. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. Produkten ska ytbeläggas.
UNDERLAG
Betong och lättbetong
Trä/- golvspånplattor
Gipsskivor/anpassade våtrums- & gipsskivor
Klinker/sten
Lämplig för el- och vattenburen golvvärme
Flytande konstruktioner

CERTIFIERINGAR
M1
CE

MILJÖBEDÖMNINGAR
Byggvarubedömningen: Accepterad
Sunda Hus: B
Svanen Husproduktportal: Listad
SL C700 FIBER QUICK+ är BASTA registrerad

TEKNISK DATA
Blandningsförhållande: 4 liter vatten / 20 KG säck
Materialåtgång: 1.6 kg/mm/m²
Användningstid: 15-25 min
Gångbar efter: 2-4 timmar
Beläggningsbar efter: 1 dygn upp till 30 mm tjocklek, 2 dygn upp till 50 mm tjocklek

Förpackning:
30622476 20 kg säck