Primer till alla sugande underlag,
både ute och inne.

Produktbeskrivning:

Produktbeskrivning
Hey’di Primer Ute är en akryldispersion
som tränger djupt in i
underlaget och används som
förbehandling och förstärkning av alla
sugande underlag, både ute och inne.

Användningsområden
Hey’di Primer Ute används på alla
sugande mineraliska underlag som slipats,
såsom betong, avjämning m.m.
Hey’di Primer Ute är speciellt anpassad
för utomhusbruk, som ett alternativ till
förvattning. På svaga underlag kan
Hey’di Primer Ute förstärka ytan, det
kan vara en svag yta på avjämning, porös
betong m.m. Skall inte används på ytor
där det kan finnas risk för tillskjutande
fukt.

Förarbete – Underlag
Underlaget måste vara torrt och ytan skall
vara fri från lösa partiklar, damm, fett
m.m. Cementhud och färgrester tas bort
mekaniskt.

Blandning – Utförande
Hey’di Primer Ute skal användas
oförtunnat. Underlaget måste vara
torrt så att primern kan tränga ned i
underlaget. Efter härdning skall det ej bli
en hinna på ytan. Applicera med en stor
pensel eller borste. Undvik pölbildning
och fördela primern jämnt över hela
underlaget. Sörj för god ventilation.

 

Torktid
Torktid 30-60 minuter. Primern måste
vara yttorr för vidare beläggning.

 

Åtgång
1 liter täcker ca. 5-10 m².