Ardex E100

Produktbeskrivning:

Förbättrar konsistensen på bruket när det bearbetas utan att vattenmängden behöver ökas. Ger hållbara reparationer på betong, puts, undergolv och betongelement, t ex vid skador på grund av åldring och vid bättringar av håligheter, hörn och kanter. OBS! Används ej till ARDEX AM 100

10602 1,75kg