Produktbeskrivning:

Hey’di Primer Golv används både på sugande underlag som pågjutning, betong, trä, vattenfasta spånskivor m.m. och icke sugande underlag som vinylmattor, epoxi och mer. (För glaserade keramiska plattor – se bruksanvisning Hey’di KZ).
Hey’di Primer Golv är endast för inomhus bruk och temperatur vid påföring ska vara min. +10 °C.

Förarbete – Underlag
Underlaget skall vara rent från löst sittande smuts, damm, fett med mer. Icke sugande underlag skall slipas lätt och avfettas.

Blandning – Utförande
På icke sugande underlag och träunderlag skall alltid outspädd Hey’di Primer Golv användas. På sugande underlag tunnas Hey’di Primer Golv med vatten i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten.
På starkt sugande cementbaserade underlag skall primningen utföras 2 gångar. Hey’di Primer Golv späds då med vatten i förhållande 1: 6 vid första appliceringen och 1: 3 i den andra appliceringen.
Appliceringen utförs med stor pensel, borste eller roller. Undgå pölbildning och fördela primern jämnt över hela ytan. Sörj för god ventilation.

Torktid
Torktiden kan variera från 1-3 timmar beroende på underlag och torkförhållanden. Hey’di Primer Golv skall vara yttorr före vidare behandling, detta gäller även vid flera appliceringar av primer.

Hey’di Primer Golv 1 ltr
Hey’di-artikelnr:
1083
GTIN:
7054150010832
Hey’di Primer Golv 4 ltr
Hey’di-artikelnr:
1084
GTIN:
7054150010849