Produktbeskrivning:

Används till att täta och förbättra vidhäftningen innan användning av fästmassor och avjämningsprodukter. Kan även användas som tillsats för att öka elasticiteten i Casco Floor Expert spackel och avjämningsmassor eller vid blandning av en s.k. vidhäftningsslamma. Som tillsats till avjämningsmassor ska vatten ersättas med maximalt 1 liter primer till 25 kg pulver.                              Åtgång Ca 5 m²/kg. Vid spädning 1:3 – ca 20 m²/kg

503762 1lit

503763 5lit

503764 10lit