Primer som är speciellt optimerad för att användas på täta underlag utomhus, men som även fungerar bra inne. Bostik GRIP A936 XPRESS innehåller kvartssand för förbättrad vidhäftning. Den är lågemitterande (EC1) och fri från lösningsmedel. Produkten kommer i en klimatsmart förpackning av PCR plast.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
GRIP A963 XPRESS används som primer på täta, glatta icke sugande ytor som skall beläggas med spackel eller fästmassa. Fastsittande keramisk beläggning och slipad homogen PVC- matta kan primas med GRIP A963 XPRESS innan den beläggs med kakel eller klinker eller avjämningsmassa. GRIP A963 XPRESS är lämplig att prima tät icke sugande betong, epoxy, terazzo, natur- och konststen.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.

UNDERLAG
Lämplig för icke-sugande underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel eller Fix.

CERTIFIERINGAR
EC1+
EPD

MILJÖBEDÖMNINGAR
Byggvarubedömningen: Accepterad
Sunda Hus: B
Svanen Husproduktportal: Listad
GRIP A963 XPRESS är BASTA registrerad

TEKNISK DATA
Blandningsförhållande: Bruksfärdig
Materialåtgång: Ca 100 g /m²
Gångbar efter: 30-180 min

Förpackning:
30623633 5 kg hink Röd