HEY´DI PLAN

Normaltorkande
Fiberförstärkt
Lämplig för injutning och golvvärme
Inomhusbruk

Produktbeskrivning:

Beskrivning
Hey’di Plan är en cementbaserad avjämningsmassa för
inomhusbruk. Hey’di Plan har mycket goda
flytegenskaper och kan läggas i tjocklek från 5 – 50
mm.

Användningsområde
Hey’di Plan används till alla underlag som ska
beläggas med golvbeläggning. I våtrum ska Hey’di Plan
alltid beläggas med Hey’di tätskikt eller tät beläggning.
Brukstemperatur bör ligga mellan +10 °C och +20°C.
Lägre temperaturer förlänger avsevärt torktiden.

 

Förarbete – Underlag
Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda
toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet
gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt
från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och
andra föroreningar som kan minska vidhäftningen.
Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt.
Sugande underlag som betong,puts, trä och spån ska
primas med Hey’di Primer, se primerguide. På glatta,
icke sugande underlag ska underlaget primas med
Hey’di Häftslamma. Spackling sker normalt dagen
efter priming/slammning. På sviktande underlag ska
Hey’di Plan läggas ut i min. 20 mm tjocklek och
armeras med Hey’di Stålnät.

Blandning – Utförande
Häll först rent vatten i blandkaret, 3,4-4 liter vatten
till 20 kilo Hey’di Plan. Blandning utförs med

maskinvisp. Blandingstid ca 2-4 min. till en klumpfri,
lättflytande massa. Brukstid utblandad massa är
ca. 30 min. tillsätt inte mer vatten då massan
börjat härda. Vid kall årstid skall säckarna ha
rumstemperatur före användning. Hey’di Plan kan
också läggas ut med alla vanligt förekommande
spackelpumpar.
Verktyg och maskiner rengörs med vatten.
Torktid (vid +20 °C, 50 % RF) – Beläggning
Hey’di Plan kan belastas med vanlig gångtrafik
efter 2-4 timmar, keramiska plattor kan monteras efter
ca. 24 timmar. Vid beläggning med
påstrykningsmembran eller tät beläggning skall massan
torka 3 dygn per cm lagtjocklek. Skydda utlagd massa
mot för snabb uttorkning första dygnet genom att
hålla dörrar och fönster stängda för att undvika
korsdrag. Värmekablar kan kopplas till ca. 2 veckor
efter färdig beläggning.

Åtgång
1,7 kilo Hey’di Plan pr. mm / pr. m2
Lagring
Lagras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 12 månader
från produktionsdatum.
Förpackning
20 kilo säck.

 

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):
Materialåtgång: 1,7 kg/m²/mm
Största kornstorlek (Dmax): < 1 mm
Min. lagtjocklek: 5 mm
Max. lagtjocklek: 50 mm
Vattenmängd lagtjocklek 5-20 mm: 3,8-4,0 liter/ 20 kg säck
Vattenmängd lagtjocklek 20-50 mm: 3,4-3,6 liter/ 20 kg säck
Temperatur i luft och underlag: +10-20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gångbar efter: 2-4 timmar
Beläggningsbar efter: ca. 3 dygn pr. cm, vid ca. +20 °C och 50 % RF
Tryckfasthetsklass: C30 enligt EN 13813
Tryckfasthet efter 28 dygn: Medelvärde > 25 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Böjstyrkeklass: F7 enligt EN 13813
Böjstyrka efter 28 dygn: Medelvärde > 7 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Fritt krymp efter 28 dygn: < 0,05 mm/m enligt EN 13454-2
Vidhäftning till primad betong: > 1,5 N/mm² (MPa)
Brandklass: A1
pH i härdat material: Ca. 11
Flytmål enligt Hey’di standard: 195-215 mm (flytring 67×30 mm)
Flytmål enligt SS923519: 145-155 mm (flytring 50×22 mm)
Lagring: 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt
Förpackning: 20 kg säck

PRODUKTKODER:
Artikelnummer: 2578