Produktbeskrivning:

Cementbaserad Fiberförstärkt, dammreducerad avjämningsmassa för läggning i tjocklekar mellan 4–100 mm på betong, lättbetong, keramik, trä, golvgips och prefabricerade betongelement innan läggning av golvbeläggningar av plast, textil eller keramik. Massan har en god flytförmåga, är pumpbar och lätt att lägga. Den lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Endast för användning inomhus.
Arbetsbar 20 – 30 min
Beläggningsbar klinker 12 tim
Flytförmåga
EN 12706 130 mm
SS 923519 50×22 mm ring 145 mm
Fri krympning < 0.03 %
Gångbar 2 – 4 tim
Kornstorlek < 1,5 mm
Materialåtgång Ca 1,8 kg/m² och mm lagtjocklek
Mattläggningsbar ca 1 – 3 dygn
pH ca 11
Slipad belastad yta 1,5 MPa
Spackelskikt 4 – 100 mm
Torr volymvikt 1800 kg/m³
Underlag Betong, lättbetong, sten och keramik
Vattenskadestabil Ja
Ytdraghållfasthet 28 dygn