CASCO FLOOR EXPERT HL50

Produktbeskrivning:

Snabbhärdande avjämningsmassa med ingen krympning,
för skikttjocklek 3 – 50 mm. Casco Floor Expert
HL 50 är beläggningsbar redan efter 24 timmar (mjuka
och halvhårda beläggningar), och efter 48 timmar
för trägolv. Casco Floor Expert HL 50 är baserad på
en ny innovativ Hybrid Active Dry Technology, som
kombinerar de bästa egenskaperna från gips och cement
som låg krymp(gips) snabbhärdning(cement).
Endast inomhus.

Förbrukning Ca. 1,8 kg/m2/mm
Skikttjocklek 3 – 50 mm
Underlagets temperatur Gäller både pulver och luft och underlag: Ej under +5 ˚C, bästa resultat vid
+15 ˚C – +20 ˚C
Brukstid Ca. 30 minutes
Väntetid / Övermålning Gångbar: ca. 2-3 timmar Vid +20 °C och 75 % RF i luft
Beläggningsbar: Efter 24 timmar ≤ 50 mm med mjuka eller halvhårda
material vid +20 °C och 75 % RF i luften.
Efter 48 timmar ≤ 50 mm med trägolv vid +20 °C och 75 % RF i luften.
Vid lägre temperatur och högre luftfuktighet förlängs torktiderna.

Artikelnummer: 574080 25 kg