Fiberarmerad, cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa till invändigt bruk. Beläggningsbar efter 4 timmar.

Produktbeskrivning:

Hey’di Fiberplan Turbo är en avjämningsmassa för alla underlag som skall beläggas med ett golvbelägg, klinkerplattor m.m. Hey’di Fiberplan Turbo används också till ingjutning av elektriska värmekablar och rör för vattenburen värme. Om produkten skall användas i ett våtrum, så skall ytan alltid beläggas med ett tätt skikt. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gäller även underlaget.

Vattenmängd: 4 – 5 l / 25 kg
Materialåtgång: 1,7 – 1,8 kg / l
Största kornstorlek: 1 mm
Lagtjocklek: 5 – 50 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: > 30 MPa
Böystyrkan, 28 dygn: > 7 MPa

Hållfasthetsklass enligt EN 13813:

Tryck: C30
Böjstyrka: F7
Fritt krymp, 28 dygn: < 0,05 %
Vidhäftning till primad betong: > 1,5 MPa
Flytmål (SS923519): 150 – 155 mm
Flytmål (EN12706): 130 – 135 mm
Brukstid: ca. 30 min.
Gångbar: 2 – 4 timmar
Beläggningsbar: ca. 4 timmar

2570 25kg