BOSTIK SL C500 FIBER QUICK

Fiberförstärkt golvspackel för fallspackling och slätspackling. Passar mycket bra för inspackling av el- och vattenburen golvvärme. SL C500 FIBER QUICK är lågemitterande (M1) och EPD-verifierad.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

SL C500 FIBER QUICK är en cementbaserad, tidigt beläggningsbar, självutjämnande och pumpbar avjämningsmassa. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc. och kan även användas för flytande konstruktioner i torra rum.

Spacklets höga ythållfasthet 1,5 MPa bidrar till ett lämpligt underlag för massiva trägolv under förutsättning att spackelkonstruktionen ligger på betongunderlag. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. Produkten ska ytbeläggas.
UNDERLAG
Betong
Trä/- golvspånplattor
Gipsskivor/anpassade våtrums- & gipsskivor
Klinker/sten
Lämplig för el- och vattenburen golvvärme
Flytande konstruktioner

CERTIFIERINGAR
M1
CE

MILJÖBEDÖMNINGAR
Byggvarubedömningen: Accepterad
Sunda Hus: B
Svanen Husproduktportal: Listad
SL C500 FIBER QUICK är BASTA registrerad

TEKNISK DATA
Blandningsförhållande: 3,2-3,8 liter vatten / 20 KG säck
Materialåtgång: 1.8 kg/mm/m²
Användningstid: Upp till 20 min
Gångbar efter: 2-4 timmar
Beläggningsbar efter: Klinker 3 timmar, Bostik tätskikt efter 8 timmar upp till 50 mm

Förpackning:
30622532 20 kg säck