HEY´DI FIBERPLAN RAPID

Produktbeskrivning:

Hey’di Fiberplan Rapid Svanenmärkt – Dammreducerad – Snabbtorkande – Fiberförstärkt – Lämplig för ingjutning och golvvärme – För inomhusbruk

 

Beskrivning
Hey’di Fiberplan Rapid är en dammreducerad,
fiberförstärkt, cementbaserad avjämningsmassa för
inomhusbruk. Skal inte läggas på fuktigt underlag.
Garage skall räknas som utomhus. Hey’di Fiberplan
Rapid kan läggas i tjocklekar från 5 mm till 50 mm.
Användningsområden
Hey’di Fiberplan Rapid är en avjämningsmassa för
underlag som ska beläggas med golvbeläggning, som
t. ex. kakel, matta, parkett, m.m.
Ej lämplig för övermålning.
Hey’di Fiberplan Rapid används också till ingjutning
av elektriska värmekablar och rör till vattenburen
golvvärme. I våtrum ska Hey’di Fiberplan Rapid alltid
beläggas med Hey’di tätsystem, eller tät beläggning.
Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 °C och
+20 °C. Lägre temperaturer förlänger avsevärt
torktiden.

 

Förarbete – Underlag
Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda
toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet
gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt
från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och
andra föroreningar som kan minska vidhäftningen.
Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt.
Sugande underlag som betong,puts, trä och spån ska
primas med Hey’di Primer, se primerguide.
Likaså glatta, icke sugande underlag ska primas med
slamma, se primerguide.
Normalt utförs primingen 1 dag i förväg innan
avjämningen läggs ut. Om avjämning och priming
sker samma dag så är det av högsta vikt att kontrollera
att primer har torkat in ordentligt i underlaget och
att underlaget är yttorr innan Hey’di Fiberplan Rapid
läggs ut.
På sviktande träunderlag ska Hey’di Fiberplan
Rapid läggas ut i minst 15 mm tjocklek, 20mm i
större utrymmen, 12mm i våtutrymmen och armeras
med Hey’di Stålnät. Använd Hey’di Avstängarlist för
uppdelning av golvet, och Hey’di Nivåpinnar för att
markera spackelnivån. Vid spackling av fall, t. ex. vid golvbrunn, skall
vattenmängden minskas till ca 3,2 liter till 20 kilo
Hey’di Fiberplan Rapid.
Alternativt används Hey’di Express.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):
Materialåtgång: 1,75 kg/m²/mm
Största kornstorlek (Dmax): < 1 mm
Min. lagtjocklek: 5 mm
Max. lagtjocklek: 50 mm
Vattenmängd lagtjocklek 5-20 mm: 3,8-4,0 liter/ 20 kg säck
Vattenmängd lagtjocklek 20-50 mm: 3,4-3,6 liter/ 20 kg säck
Temperatur i luft och underlag: +10 °C – 20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gångbar efter: 2-4 timmar
Beläggningsbar efter: 24 timmar, vid ca. +20 °C och 50 % RF
Trykkfasthetsklass: C25 enligt EN 13813
Tryckfasthet efter 28 dygn: Medelvärde > 30 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Böjstyrkeklass: F7 enligt EN 13813
Böjstyrka efter 28 dygn: Medelvärde > 7 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Fritt krymp efter 28 dygn: < 0,05 mm/m enligt EN 13454-2
Vidhäftning till primad betong: > 1,5 N/mm² (MPa)
Brandklass: A1
pH i härdat material: Ca. 11
Flytmål efter Hey’di standard: 130-135 mm (flytring 67×30 mm)
Flytmål efter SS923519: 150-155 mm (flytring 50×22 mm)