Produktbeskrivning:

Hey’di Häft är en cementbaserad slamma som påföres cementbaserade ytor utomhus eller där det är risk för fukt, före avjämning eller gjutning, för att uppnå god och varaktig vidhäftning till underlaget. Hey’di Häft kan ochså  användas inomhus på ej sugande underlag där vanlig primning inte är tillräckligt, på plastmattor, gamla plattor, stål (inte aluminium) m.m.                    Åtgång Ca. 1,5 kg/m².

185 10kg