Produktbeskrivning:

ARDEX P 51 är en primer till ARDEX golvspackel som används för att få en
optimal vidhäftning till underlaget samt för portätning och dammbindning.
ARDEX P 51 förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget.
Endast inomhus
Åtgång: 0,03-0,3 kg/kvm
Artikelnummer: 51601 1 kg
Artikelnummer: 51605 5 kg
Artikelnummer: 51610 10 kg