Produktbeskrivning:

Cementbaserad, dammreducerad, pumpbar avjämningsmassa för läggning i tjocklekar mellan 0 – 30 mm på betong, lättbetong, keramik, trä och golvgips före hellimnings av parkett.

Arbetsbar 20 – 30 min
Beläggningsbar klinker 6 tim
Flytförmåga
EN 12706 165 mm
SS 18235118 50×22 mm ring 185 mm
Fri krympning < 0.03 %
Gångbar 2 – 4 tim
Kornstorlek < 0,5 mm
Materialåtgång Ca 1,5 kg/m² och mm lagtjocklek
Mattläggningsbar ca 6 – 24 tim
pH ca 11
Slipad belastad yta 2,0 MPa
Spackelskikt 0 – 30 mm
Torr volymvikt 1500 kg/m³
Underlag Betong, lättbetong, keramik, trä, golvgips och homogen PVC
Vattenskadestabil Ja
Ytdraghållfasthet 28 dygn

Art.nr 24001

antal/pall: 48x20kg