Lättflytande och självutjämnande golvspackel för tunna skikt. Bostik SL C800 LEVEL+ är ett av Bostiks mest högkvalitativa golvspackel. Produkten är lågemitterande (M1) och EPD-verifierad.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
SL C800 LEVEL+ är en mycket lättflytande och självutjämnande, cementbaserad, självtorkande avjämningsmassa för tunna skikt. Utmärkt som underlag till olika typer av mattor, klinker, parkett eller liknande, ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Kan läggas i skikt 2-10 mm och ger även möjlighet till handspackling. Produkten är miljöanpassad och fuktskadestabil.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. Produkten ska ytbeläggas.
UNDERLAG
Betong
Klinker/sten

Trä/- golvspånplattor

Gipsskivor/anpassade våtrums- & gipsskivor (stabila underlag)

Värmeslingor i betong

CERTIFIERINGAR
M1
CE

MILJÖBEDÖMNINGAR
Byggvarubedömningen: Accepterad
Sunda Hus: B
Svanen Husproduktportal: Listad
SL C800 LEVEL+ är BASTA registrerad

TEKNISK DATA
Blandningsförhållande: 4,6 liter vatten / 20 KG säck
Materialåtgång: 1.6 kg/mm/m²
Användningstid: Ca 15 min
Gångbar efter: 2-3 timmar
Beläggningsbar efter: Ca 24 h

Förpackning:
30622815 20 kg säck