Produktbeskrivning:

Cementbaserad, dammreducerad, pumpbar avjämningsmassa för läggning i tjocklekar mellan 2–40 mm på betong, lättbetong, keramik och prefabricerade betongelement innan läggning av golvbeläggningar av plast, textil eller keramik. Massan har en god flytförmåga, är pumpbar och lätt att lägga. Den lämpar sig utmärkt till användning på golv med såväl elektrisk som vattenburen värme. Endast för användning inomhus.

Arbetsbar 20 – 30 min
Beläggningsbar klinker 12 tim
Flytförmåga
EN 12706 150 mm
SS 923519 50×22 mm ring 160 mm
Fri krympning < 0.03 %
Gångbar 2 – 4 tim
Kornstorlek < 1 mm
Materialåtgång Ca 1,65 kg/m² och mm lagtjocklek
Mattläggningsbar ca 4 – 5 dygn i 10 mm lagtjocklek
pH ca 11
Slipad belastad yta 1,0 MPa
Spackelskikt 2 – 40 mm
Torr volymvikt 1650 kg/m³
Underlag Betong, lättbetong, sten och keramik
Vattenskadestabil Ja
Ytdraghållfasthet 28 dygn