Snabbhärdande, cementbaserad, självutjämnande avrättningsmassa.

Produktbeskrivning:

Hey’di Bäst Flyt är en snabbhärdande, dammreducerat, cementbaserad, självutjämnande avrättningsmassa för inomhus bruk. Hey’di Bäst Flyt har mycket god flytegenskap och kan läggas i tjocklek från 0-15 mm.

Vattenmängd: ca. 5 l / 20 kg
Materialåtgång: 1,5 kg / l
Största kornstorlek: 0,5 mm
Lagtjocklek: 0 – 15 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: > 30 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: > 9 MPa
Hållfasthetsklasser enligt EN 13813:
Tryck: C30
Böyjstyrkan: F7
Fritt krymp, 28 dygn: < 0,05 %
Vidhäftning till primad betong: > 1,2 MPa
Flytmål (SS923519): 180 – 190 mm
Flytmål (EN12706): 135 – 145 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar: 2 – 4 timmar
Beläggningsbar: 1 dygn

277 20kg