Lättapplicerad primer för grundbehandling innan applicering av Bostik fix eller spackel inomhus. Bostik GRIP A560 Classic torkar snabbt och kan användas på de flesta underlag. Den binder även damm och lösa partiklar. Produkten är lågemitterande (M1) och fri från lösningsmedel.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
GRIP A560 CLASSIC används som primer för grundbehandling före applicering av Bostik Golvspackel eller Bostik Fix. GRIP A560 CLASSIC förbättrar vidhäftning, minskar underlagets sugkraft och kan agera som som dammbindare. I vissa fall kan GRIP A560 CLASSIC blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.
UNDERLAG
Lämplig för alla underlag som kan beläggas med Bostik Golvspackel eller Fix.

CERTIFIERINGAR
M1
EPD

MILJÖBEDÖMNINGAR
Byggvarubedömningen: Accepterad
Sunda Hus: B
Svanen Husproduktportal: Listad
GRIP A560 CLASSIC är BASTA registrerad

TEKNISK DATA
Blandningsförhållande: Se instruktioner för respektive golvspackel/fix
Materialåtgång: Ca 0,3L /m²
Gångbar efter: 30-60 min

Förpackning:
30623600 1 L
30623599 5 L
30623492 15 L