Snabbhärdande reparationsspackel/handspackel med brett användningsområde. RENO C610 BUILD 10 klarar tillskjutande fukt och fungerar utmärkt för inspackling av värmegolv. Produkten är lågemitterande (M1) och EPD-verifierad.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
RENO C610 BUILD 10 är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel avsett for fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten på fasta och rena underlag inomhus. Kan läggas i skikt 1-50 mm. Produkten kan användas som reparationsbruk på vägg. RENO C610 BUILD 10 är miljöanpassad och fuktskadestabil samt klarar tillskjutande fukt.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. Produkten ska ytbeläggas.
UNDERLAG
Betong och lättbetong
Gipsskivor/anpassade våtrums- & gipsskivor
Klinker/sten
Värmeslingor i betong
Inspacklade värmeslingor

CERTIFIERINGAR
M1
CE

MILJÖBEDÖMNINGAR
Byggvarubedömningen: Accepterad
Sunda Hus: B
Svanen Husproduktportal: Listad
RENO C610 BUILD 10 är BASTA registrerad

TEKNISK DATA
Blandningsförhållande: 3,3 liter vatten / 15 KG säck. OBS – minska/justera vattenmängden efter önskad konsistens
Materialåtgång: 1.6 kg/mm/m²
Användningstid: 5-10 min
Gångbar efter: 30-40 min
Beläggningsbar efter: 1-3 timmar

Förpackning:
30622646 15 kg säck