Lättarbetat universalhandspackel med perfekt slutfinish. RENO C710 FINE+ torkar snabbt och är beläggningsbar redan efter 1-3 timmar. Produkten är lågemitterande (M1) och EPD-verifierad.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
RENO C710 FINE+ är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel avsett för slätspackling på fasta och rena underlag inomhus som betong, gips, klinker, PVC, linoleum, trä etc. Kan läggas i skikt 0-10 mm. Produkten är miljöanpassad, fuktskadestabil samt godkänd för tillskjutande fukt.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. Produkten ska ytbeläggas.
UNDERLAG
Betong och lättbetong
Trä/- golvspånplattor
Gipsskivor/anpassade våtrums- & gipsskivor
Klinker/sten
Värmeslingor i betong

CERTIFIERINGAR
M1
CE

MILJÖBEDÖMNINGAR
Byggvarubedömningen: Accepterad
Sunda Hus: B
Svanen Husproduktportal: Listad
RENO C710 FINE+ är BASTA registrerad

TEKNISK DATA
Blandningsförhållande: 4,5 liter vatten / 15 KG säck
Materialåtgång: 1.5 kg/mm/m²
Användningstid: Ca 10 min
Gångbar efter: 30 min
Beläggningsbar efter: 1-3 timmar

Förpackning:
30623137 15 kg säck