Hey´di finspackel turbo

Cementbaserat, snabbhärdande handspackel som används vid finspackling av vägger och golv inomhus.

Produktbeskrivning:

Hey’di Finspackel Turbo används på underlag som betong, puts, lättbetong, kakel m.m. Lämpligt till finspackling av golv för beläggning med golvmattor. Kan också användas till sårreparation av mindre områder(max. 0,5 m²) och kan då appliseras i upp till 20 mm tjocklek. Vid användning på fuktutsatta ställen skall spackelen beskyddas med membran och kakel eller golvmattor. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, dette gäller även underlaget.

Vattenmängd: 3,5 – 3,8 l / 12,5 kg
Materialåtgång: 1,3 kg / l
Största kornstorlek: 0,3 mm
Lagtjocklek: 0 – 5 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: ca. 30 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: ca. 10 MPa
Vidhäftning till primad betong: > 1,0 MPa
Brukstid: ca. 20 min
Gångbar: 45 – 60 min
Beläggningsbar: ca. 2 timmar

2801 12,5kg