LIP 230 FINSPACKEL

Produktbeskrivning:

Cementbaserad, spänningsfattig, plastförstärkt och krympfri

• CE: CT-C20-F6
• Från 0 – 5 mm i ett skikt
• Öppentid ca. 15 min.
• Gångbart efter ca. 45 min.
• Beläggningsbar efter ca. 2 1/2 tim..
• Primerfri (på icke sugande underlag)

Åtgång:
1,25 kg/m²/mm

Förpackning:
15 kg. i plastlaminerad papperspåse

Användningsområde:
Till finspackling av fasta underlag på golv och vägg.

Artiklenummer:
LIP230

OBS:
Användes inomhus, i våtutrymmen behandlas ytan med godkända tätskikt. För ökad vidhäftning och tryckstyrka kan LIP Multibinder tillsättas.