Högpresterande golvlim
Motverkar alkalisk fukt och fuktvandring
Snabb och hög limstyrka
Innehåller inga lösningsmedel eller mjukgörare
Självhärdande

Produktbeskrivning:

Beskrivning
Hey’di Golvlim RF är ett högpresterande golvlim med
snabb och hög limstyrka, speciellt utvecklat för
montering av täta plastbaserade golvbeläggningar på
underlag med hög alkalisk fuktvandring.
Hey’di Golvlim RF lämnar en limbädd som motverkar
alkalisk fukt och fuktvandring.
Hey’di Golvlim RF kan appliceras direkt på isolerade
betongbjälklag och betongplattor av modern
tät betong med hög alkalitet-hög RF (≤ 99%) och som
är minst 3 månader gammal. Hey’di Golvlim RF är
självhärdande och innehåller inga lösningsmedel eller
mjukgörare.
Hey’di Golvlim RF kräver inte att bjälklag av
betong avjämnas med lågalkalisk avjämningsmassa som
fuktbuffert/ alkalireducering innan applicering för att
undvika nedbrytning av limfogen.
Hey’di Golvlim RF kräver inte några kompenserande
eller neutraliserande system som motverkar
alkalisk fuktvandring innan applicering för att undvika
nedbrytning av limfogen. Hey’di Golvlim RF ger en
vattenbeständig limfog som tål våtrengöring vid
läggning av golv med öppna fogar typ LVT plattor eller
liknande. Hey’di Golvlim RF har hög resistens mot
vattenskador då den inte orsakar mattsläpp genom
nedbrytning av limfogen.

 

Användningsområden
Hey’di Golvlim RF används för limning av de flesta
linoleum, plast- och textilbaserade golvbeläggningar
oavsett baksida. På icke absorberande och absorberande
underlag av modern tät betong eller avjämningsmassa.
Övriga underlag eller miljöer, kontakta Hey’di
representant innan projektstart. Hey’di Golvlim RF
används i bostadsprojekt och mer krävande
kommersiella offentliga miljöer.

 

Förarbete
Golvläggning på betongbjälklag och betongplattor med
hög alkalitet och hög RF kräver kompatibla
golvbeläggningar. Vid plastmatta som tät- och ytskikt
får temperaturen i underlaget vara lägst + 18°C,
se GVK’s branschregler,
https://www.gvk.se/branschregler/golv/
Vid osäkerhet kontakta din Hey´di representant.
Se även golvleverantörens rekommendationer.
Bjälklag av modern tät betong utförda med cementklass
CEM II eller CEM III, med vct ≤ 0,6 ska vara isolerade
och inte utsatta för tillskjutande fukt samt vara minst 3
månader gamla.
Vid osäkerhet kontakta Hey’di representant.
Eventuell restfuktsmätning skall utföras av
byggherre/beställare innan utförande, utfall och
kontrollpunkter noteras i Hey’di egenkontroll samt på
ritning och dokumenteras i projektets
fuktsäkerhetsplan.

 

Underlag
Nödvändiga underarbeten för att uppnå korrekta
förutsättningar som ytbeläggningen kräver, utförs med
lämpliga produkter från Hey’di.
Viktigt att allt löst material som damm, fett och smuts
samt lös cementhud har avlägsnats mekaniskt innan
läggning. Rrispa på ytan för att se om det yttersta skiktet
lossnar.

 

Blandning
Golvlim RF levereras som 2-komponent i en hink:
pulver och dispersion.
Använd maskinblandare eller skruvdragare med lämplig
omrörare.
Lyft ur vätskan från hinken.
Sätt på locket igen och vänd hinken upp och ned för att
lufta cementen.
Tillsätt ca 2/3 av vätskan till pulvret och blanda till en
slät jämn massa.
Tillsätt resterande vätska och blanda i minst 2 minuter
till en homogen, klumpfri massa.
Låt produkten mogna ca 5 minuter.
Blanda upp igen och starta golvläggningen.

 

Applicering
Absorberande underlag (även uppvik) förbehandlas med
Hey’di Primer Golv (1 del primer : 5 delar vatten)
som borstas in i underlaget. Låt primern torka helt innan
applicering av Hey’di Golvlim RF.
Vi rekommenderar alltid direkt våtlimning.
Lokala förutsättningar avseende underlagets
absorberingsförmåga, temperatur, RF i underlaget och i
luften påverkar monteringstiden.
Hey’di Golvlim RF appliceras på underlaget med
limspridare som ger minst 3,5m2/L.
Montera beläggningen inom limmets öppentid och
säkerställ att övervätningen mellan underlag och
golvbeläggningens baksida är tillräcklig för den
förväntade belastningen. Kontrollera ofta!
Vid läggning med uppvik kan man limma uppviket
med vattenbaserat dispersionslim eller använda lämplig
kontaktlimstejp.
Applicera endast så mycket Hey’di Golvlim RF som kan
beläggas inom limmets öppentid (känn med fingret) för
att säkerställa övervätning, vidhäftning och funktion.
Golvbeläggningen gnids eller välts noga.
Hey’di rekommenderar vält där alla ytor tillåter.
Om golvbeläggningen behöver nedskäras efter limning så
skall det göras inom limmets öppentid. Om man inte
hinner med kan man åtgärda det med att punktlimma
eller att försöka värmeaktivera limmet.
Viktigt vid gnidning:
Tänk på att limmet härdar. Viktigt att arbeta ut hela
ytan med gnidde eller vält, risk för ojämnheter i
golvläggningen kan annars uppstå.
Tips!
Små ojämnheter kan tas upp av Golvlim RF genom en
tunn bredspackling max 1mm. Större ojämnheter skall
spacklas ut med Hey’di Express.