Produktbeskrivning:

Bona Quantum/Bona Quantum T är ett 1-komponent silanbaserat lim för nedlimning
av alla typer av trägolv, både massiva golv och lamellparkett. Produkten innehåller en
unik , ”Titanium crosslinking technology”, vilket innebär en säker och snabb härdning
med hög initial limstyrka. Produkten är ett hårdelastiskt lim med hög skjuvhållfasthet
för en säker och balanserad hållbarhet över golvets livslängd.
Bona Quantum/Bona Quantum T kan användas utan fuktspärr på betongunderlag med
en Rf på upp till 85%.
Produkten är enkel att använda, god ribstabilitet och en grön profil med bland annat
miljögodkännande enligt Emicode och Affset.
Bona Quantum T är en produkt med högre viskositet för att passa Bona Optispread, en
applikator som underlättar och effektiviserar arbetet på stora ytor med en stående
applicering.
• Kraftfull Titanium tvärbindningsteknologi
• Slipning efter 12 timmar
• Kan även användas på metallytor
• Fritt från vatten och lösningsmedel
• Förbättrad skjuvhållfasthet

Produkttyp: Silan Modifierad Prepolymer
Färg: Ekfärgad
Öppentid: ca. 40 minuter*
Torktid: Helt uthärdad: 24–48 timmar*
Slipning och ytbehandling: 12–24 timmar*
Kan försiktigt beträdas efter 4–6 timmar*
*Vid 20° och 55 %RF
Viskositet: Lågt motstånd, lättarbetad, god ribbstabilitet
Densitet: 1,50 g/cm³
Förpackning: 15 kg/plasthink och 44 st/pall.
Certicikat: Giscode:RS10
Emicode: EC1 Plus
Affset: A+

Branschrekommendation för nedlimning av trägolv på betongunderlag
RF i undergolv Betong och betong belagd med avjämningsmassa
85% – 90% R590 + Bona Quantum/Bona Quantum T, R590 + Bona Titan
70% – 85% Bona Quantum, Bona Quantum T, Bona Titan
< 70% R848, R848T, Bona Quantum, Bona Quantum T, Bona Titan

Observera att RF bör beaktas och mätas även för äldre, ej nya betongunderlag.
Avjämningsmassan skall vara minst 2 mm tjock och underlaget skall ha en draghållfasthet på minst
2,0 MPa.