Vattenburet golv- och vägglim som är lämpat för de vanligaste golv- och väggmaterialen. STIX A511 COMBI AIR har mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper samt kraftigt monteringshugg och snabb hållfasthet. Den innovativa lättviktsteknologin gör appliceringen mjuk och följsam samt minskar limmets densitet, vilket gör hinken lättare att bära. Limmet är miljöanpassat med låga emissionsvärden och uppfyller kravnivå EC1 Plus såväl som M1. Produkten produceras i Sverige och hinken är tillverkad av minimum 75% konsumentåtervunnen plast (PCR).

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För limning av golv- och väggmaterial i både torra och våta utrymmen inomhus. Anpassad för kommersiella byggnader såväl som privatbostäder. Lämplig vid golvvärme och klarar test för rullande stol.

UNDERLAG:

Underlaget skall vara rent, plant, starkt, fritt från damm, smuts, limrester och gammal färg.

REKOMMENDERADE MATERIAL:
 • Mjuka vinylmattor (med eller utan baksidesbeläggning)
 • PVC-fria/klorfriamattor
 • Gummi (upp till 3,5 mm)
 • Linoleum med plastbaksida
 • Textilmattor med plastbaksida
 • Vägg –våtrumsmattor med PVC-skikt tjockare än 0,6 mm

Arbetsbeskrivning: Se tekniskt datablad.

CERTIFIERINGAR

 • EC1+
 • M1

MILJÖBEDÖMNINGAR

 • Byggvarubedömningen: Accepterad
 • Svanen Husproduktportal: Listad
 • STIX A511 COMBI AIR är BASTA registrerad
 • STIX A511 COMBI AIR uppfyller exemplarisk nivå hos BREEAM-SE
 • STIX A511 COMBI AIR uppfyller GULD hos MILJÖBYGGNAD

Läs mer om våra miljöbedömningar

TEKNISK DATA

Densitet: 1,11 kg/liter
Bindemedel: Polymerdispersion av akrylattyp
Monteringstid*: Våtlimning: ca 0–30 min, Häftlimning: 30–60 min
Öppentid*: PVC: 60 min, Gummi: 30 min
Gångbar: 12 timmar
Härdningstid: 24 till 48 timmar
Limåtgång: Ca 4 m²/L
Arbetsförhållanden: Temperatur minst +15°C. Bästa resultat uppnås vid ca 20ºC och ca 60% RF
Lagringsbeständighet: 12 månader vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost.

* Dessa värden är uppmätta vid + 23°C och 50 % relativ fuktighet vid normalt sugande underlag. Beroende på temperatur och underlag kan dessa värden avvika från ovan.

PRODUKTDATA

Art. nr: Volym: Färg:
30626064 10 L Vit