Allround byggspackel

Produktbeskrivning:

Bostäder och offentlig miljö. Bredspackling, fallspackling, lagning av trappnosar, hål, skador, utspackling av nivåskillnader, fixering av avlopp, avdragsbanor före gjutning m m. Kan tack vare sin konsistens användas även på vägg och i tak. Mattläggningsbar redan efter 1 timme oavsett lagtjocklek. EC-1 klassad. ARDURAPIDEFFEKT.  Endast för användning inomhus.
Ej vid tillskjutande fukt.

Konsistens Formfast, smidig och pastaliknande.
Lagtjocklek 0-5 mm. På större ytor i lagtjocklekar över 5 mm ska sand tillsättas.
Materialförbrukning Ca. 1,6 kg pulver m²/mm.
Bearbetningstid Ca. 15 min. vid 20°C.
Gångbar Efter ca. 1 tim. vid 20°C.
Beläggningsbar Efter ca. 1 tim. vid 20°C.

45212 12,5kg

45225 25kg