Cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan används både inom- och utomhus. 1-50 mm skikttjocklek, torkar på tid 2 timmar.

Produktbeskrivning:

Hey’di Express kan användas på underlag av betong, puts, keramiska plattor, gjutasfalt, spånplattor m.m. för vertäckning med golvbeläggning, plattor m.m. Vanliga användningsområden är byggande av fall (lutningar), helspackling av golv som omedelbart ska beläggas, reparation av repor och skador i betong och puts, utjämning av slitna trappsteg m.m. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta användningstemperaturen är +6 °C. Detta gäller även för underlaget.

Vattenmängd: ca. 1 l / 5 kg
Materialåtgång: 1,5 kg / l
Lagtjocklek: 1 – 50 mm
Brukstid: ca. 20 min
Gångbar: ca. 45 min
Beläggningsbar: 2 timmar

244 12,5kg
243 5kg