Grålumppapp

Används som golvskydd vid renoveringsarbeten eller som stegljudsdämpning
under parkettgolv.

1401003 1x15m

1401004 1x30m