Åldersbeständig plastfolie

Åldringsbeständig P-Godkänd byggfolie avsedd för användning som luft- och
ångspärr i ytterväggar, tak och golv. Byggfolien är tillverkad av LD-polyeten
som är värme-, UV- och alkaliestabiliserad.

1406009 0,20x2700mmx25m/67,50kvm