Platon ventitex

Produktbeskrivning:

Platon Ventitex är en gles väv tillverkad av
polypropylen. Produkten är diffusionsöppen och
motståndskraftig mot vanligt förekommande
kemiska angrepp. Platon Ventitex används i alla flytande golv under
Platonmattan för att dämpa klapper-/stegljudet
i golvkonstruktionen, undantaget golv som skall
beläggas med avjämningsmassa eller betong på
Platon Multi.

410044 1,40x10m (14 kvm)

410048 1,40x30m (42 kvm)