Hey´di hurtigstöp

Cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande torrbetong som används både inne och ute.

Produktbeskrivning:

Hey’di Hurtigstöp används på underlag av betong, puts, trä, isolering m.m. antingen som flytande golv på plastfolie eller fast förankrat till underlaget. Hey’di Hurtigstöp lagt på isolering eller inte bärande underlag ska armeras som vanlig gjutmassa, och läggas ut i min 40 mm tjocklek. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 ºC. Lägsta temperatur är +6 ºC, detta gjäller även underlaget.

Vattenmängd: 1,7 – 2 l / 25 kg
Materialåtgång: 2,1 kg / l
Största kornstorlek: 3 mm
Lagtjocklek: 20 – 80 mm
Tryckållfasthet, 28 dygn: ca. 35 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: ca. 5 MPa
Fritt krymp, 28 dygn: < 0,05%
Brukstid: 45 – 60 min.
Gångbar: 2 – 3 timmar
Flislegging: 3 – 4 timmar
Beläggningsbar: 6 timmar

147 25kg