BOSTIK TECHNIS C310 DRY MORTAR

Självtorkande slipsats/golvbruk med brett användningsområde. Bostik TECHNIS C310 DRY MORTAR klarar tillskjutande fukt och är beläggningsbar redan efter 24 h. Produkten är lågemitterande (M1) och EPD-verifierad.

Produktbeskrivning:

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
TECHNIS C310 DRY MORTAR är ett cementbaserat, självtorkande golvbruk avsett for fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten på fasta och rena underlag inomhus. Kan läggas i skikt 10-150 mm, minimum 30mm vid självbärande beläggning.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget.
UNDERLAG
Betong
Trä/- golvspånplattor
Gipsskivor/anpassade våtrums- & gipsskivor
Klinker/sten
Värmeslingor i betong
Inspacklade värmeslingor

CERTIFIERINGAR
M1
CE

MILJÖBEDÖMNINGAR
Byggvarubedömningen: Accepterad
Sunda Hus: B
Svanen Husproduktportal: Listad
TECHNIS C310 DRY MORTAR är BASTA registrerad

TEKNISK DATA
Blandningsförhållande: 2,0 liter vatten / 20 KG säck
Materialåtgång: 1.8 kg/mm/m²
Användningstid: 10-15 min
Gångbar efter: 1-3 timmar
Beläggningsbar efter: 24 timmar

Förpackning:
30622643 20 kg säck