Hey´di flytstöp

Snabbhärdande cementbaserad friflytande gjutmassa till mindre betongarbeten inne och ute, golv, terrasser, trappor m.m.

Produktbeskrivning:

Hey’di Flytstöp används på underlag av betong, puts, trä, isolering m.m., antingen som flytande golv på plastfolie eller fast förankrat vid underlaget. Hey’di Flytstöp lagd på isolering eller icke bärande underlag måste armeras som vanlig gjutmassa och legges ut i min. 4 cm tykkelse. Använd armeringsstöd för att hålla nätet i korrekt position. Hey’di Flytstöp kan också används till andra typer av gjutningsarbeten, trappor, bryggor m.m. med iblandning av gjutsand, singel, makadam eller sten. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C, lägsta temperatur +6 °C. Detta gäller även underlaget.

Vattenmängd: 3,3 – 3,5 l / 25 kg
Materialåtgång: 2,1 kg / l
Största kornstorlek: 3 mm
Lagtjocklek: 1,5 – 80 mm
Tryckhållfasthet, 28 dygn: ca. 50 MPa
Böjstyrkan, 28 dygn: ca. 7 MPa
Fritt krymp, 28 dygn: < 0,05 %
Vidhäftning till primad betong: > 1,5 MPa
Brukstid: ca. 30 min
Gångbar: 2 – 4 timmar
Plattsättning: 1 dygn
Beläggningsbar: 2 dygn

150 25kg