HEY´DI FIBERPLAN UTE

Lättflytande gjutmassa
Avjämning och gjutning både inom- och utomhus
Plastförstärkt
Lämplig för ingjutning och golvvärme

Produktbeskrivning:

Beskrivning
Hey’di Fiberplan Ute är en cementbaserad,
plastförstärkt, snabbhärdande gjutmassa som används
till avjämning och gjutning både inom- och utomhus.
Hey’di Fiberplan Ute kan läggas i tjocklekar mellan
10 – 40 mm och kan också användas till ingjutning av
elektriska värmekablar och vattenburen värme.

 

Användningsområden
Hey’di Fiberplan Ute används på underlag av betong,
puts, keramiska plattor och andra mineraliska
underlag. Kan också användas på områden som är
utsatta för vatten så som balkonger, terasser,
våtrum m.m. När Hey’di Fiberplan Ute ska läggas
utomhus måste underlaget vara frostbeständigt.
Dubbdäck och dylikt kan ge skador på lagd yta.
Utläggning kan också ske med vanlig spackelpump.
Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 °C och +25
°C. Detta gäller också underlaget, lägre temperaturer
förlänger avsevärt torktiden.

Förarbete – Underlag
Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda
toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet
gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt
från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och
andra föroreningar som kan minska vidhäftningen.
Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt.
Ytans vidhäftning i underlaget ska vara minst
1,5 N/mm2.

 

Inomhus:
Sugande underlag som betong och slipsats primas, se
Hey’di Primerguide. Om det finns risk för tillskjutande
fukt från underlaget, så ska källargolv och dyl. förvattnas
och primas med slamma.
Icke sugande underlag som epoxy, kakel, linoleum och
dyl. används Hey’di Spesialprimer Xtra, se primerguide.
Utomhus:
Sugande underlag förvattnas och primas med slamma,
Hey’di Häftslamma innan Hey’di Fiberplan Ute läggs
ut i vått-i-vått. Se produktdatablad på
Hey’di Häftslamma för mer ingående vägledning.
Garage räknas som utomhus golv. Vid avjämning av
tvätthallar och dyl. kontakta er Hey’di representant
för instruktioner.

Blandning – Utförande
Häll först rent vatten i blandkaret, 3-3,2 liter till
20 kilo Hey’di Fiberplan Ute. Utblanding sker med
kraftig maskinvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till en
klumpfri, lättflytande massa. Brukstid utblandad
massa är ca. 30 min. Det är alltid en fördel att lägga ut
massan i en jämn tjocklek. Undvik att arbeta utomhus
i direkt solljus och undvik blåsiga dagar då det skapar
mycket luftdrag.
Hey’di Fiberplan Ute kan också läggas ut med
spackelpump. Vid kall årstid skall säckarna hålla
rumstemperatur innan arbetet startar.

 

Efterbehandling
Ytan kan arbetas med piggroller för att få den så jämn
som möjlig. Utomhus ska utlagd massa skyddas med
plastfolie för att förhindra för snabb uttorkning.
Låt plasten ligga på i minst 5 dygn.
Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

 

Torktid (vid 20 °C, 50 % RF)
Gångbar efter 2-3 timmar och kan tas i bruk eller
beläggas efer ca. 5 timmar. Om ytan ska beläggas med
membran, måste massan torka i minst 1 dygn.
Om det finns golvvärme så måste den vara avstängd i
god tid innan arbetet startar. Golvvärme ska inte tas i
bruk igen förrän minst 7 dagar efter utläggning.
Om ytan blir nedfuktad när den har härdat, kan det
synas små repor över hela eller delar av golvet, detta
kan också ske i samband med behandling av klar lack/
klar epoxy. Detta är normalt och har ingen påverkan
på massans täthet eller hållbarhet.

Om utläggning av Hey’di Fiberplan Ute sker i lägre
temperaturer än vad som är rekommenderat, så
förlängs torktiden avsevärt.

 

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):
Materialåtgång: 1,8 kg/m²/mm
Kornstorlek (Dmax): < 1 mm
Min. lagtjocklek: 10 mm
Max. lagtjocklek: 40 mm
Vattenmängd: 3-3,2 liter/ 20 kg säck
Temperatur i luft och underlag: +10 °C – 20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gångbar efter: 2-3 timmar
Beläggningsbar efter: 24 timmar, vid ca. +20 °C och 50 % RF
Tryckfasthet efter 28 dygn: Medelvärde > 40 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Böjstyrka efter 28 dygn: Medelvärde > 8 N/mm² (MPa) enligt EN 13892-2
Fritt krymp efter 28 dygn: < 0,05 mm/m enligt EN 13454-2
Vidhäftning till primad betong: > 1,5 N/mm² (MPa)
Brandklass: A1
pH i härdat material: Ca. 11
Lagring: 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.
Förpackning: 20 kg säck

PRODUKTKODER:
Artikelnummer: 2574