Hey´di fiberduk

Produktbeskrivning:

Fiberduk avsedd för läggning i mark för att skilja jordmaterial med olika kornighet.
100g.
7550 2x25m