KGC piggroller

Produktbeskrivning:

Tillverkad av polyetenplast. Används till borttagning av luftbubblor i massagolv. Vid arbete med fle rkomponentmaterial bör rengöring ske omgående efter användning. Långvarig lagring i lösningsmedel sk all undvikas

5462 250x11mm

5463 500x11mm

5498 500x31mm