Tvåkomponents cementbaserad produkt för ytbehandling av alle typer av mur- och betongkonstruktioner.

Produktbeskrivning:

Hey’di Cemflex är en tvåkomponents cementbaserad produkt för ytbehandling av alla typer av mur- och betongkonstruktioner. Hey’di Cemflex ger en vattentät och diffusionsöppen yta som samtidigt är elastisk och överbryggar sprickor på upp till 1 mm, även i temperaturer ned till -25 °C. Hey’di Cemflex fungerar också som karbonatiseringsskydd. Ytbehandling och tätning av betong- och murkonstruktioner, fasader, suterrängplan och grundmurar, broar, terrasser, balkonger m.m., tätning av fogar där rörelser kan uppstå, övergångar mellan sula/mur, vägg/markbeläggning och liknande. Hey’di Cemflex är inte dimensionerad för att vara det enda tätskikt över varma rum, här skall det beläggas med takbeläggning, folie eller papp. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Blandingsforhold:
A/B= 1,1 / 2,5
Materialåtång:
2 – 4 kg / m²
Största kornstorlek:
0,3 mm
Elasticitet:
Dynamisk rissoverbyggande ved -20 °C
Vidhäftning till primad betong:
> 1,5 MPa
Brukstid:
ca. 2 timmar
Diffusionsöppenhet:
Sd=1,8 m / 2 kg
CO₂ motstånd:
90 % reduskjon
Täthet:
Vattentätt
Åldringsbeständighet:
Mycket bra vid accelererad åldring
Frostbeständighet:
Mycket bra
Herdetid:
2 – 4 timmar
Art nr Beskrivning /förp
1931 21,6 kg. –
191 3,5 kg. –