Produktbeskrivning:

Hey’di Cemflex Turbo

Snabbhärdande, flexibelt membran som ger en vattentät och diffusionöppen tätning.
Produktbeskrivning

Hey’di Cemflex Turbo är ett snabbhärdande fleksibelt 2 komponents självtorkande tätskiktsmembran som i huvudsak används till skarvar och montering av Hey’di Tätskiktsduk i Hey’di Våtrumssystem.

Underlag
Underlag skall vara fritt från fett, lösa partiklar damm m.m. Sugande underlag bör primas före montering.
På torra underlag, använd Hey’di Specialprimer blandad 1:3. Starkt sugande underlag kan behöva primas 2 gånger. På underlag med tillskjutande fukt, förvattnas underlaget.

Förarbete
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag som puts och betong bör först förvattnas
eller primas med Hey’di Specialprimer utspädd med vatten i förhållandet 1:5.

Blandning – Användning
Hey’di Cemflex Turbo levereras som två komponenter i en hink, 1,5 kg vätska och 1,5 kg pulver. Häll Hey’di Cemflex
Turbo-vätska i ett blandningskärl och tillsätt Cemflex-pulvret under omrörning med en borr med visp.
Blanda under ca. 2 minuter tills en homogen, klumpfri massa. Applicera med korthårig roller eller kalkkvast i ett
eller flera skikt. Hey’di Cemflex Turbo kan även appliceras med en fixkam, men skikttjockleken bör inte överstiga 2 mm
för varje applikation. Nästa skikt appliceras när den tidigare är gångbar. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gjäller även underlaget. Brukstid blandad massa är 75-90 min. Applicera inte Hey’di Cemflex Turbo till varm murverk eller i starkt solljus. Verktyg rengörs med vatten.

Efterarbete – Övertäckning
Hey’di Cemflex Turbo kräver ingen övertäckning men är ingen slityta. Vid belastning utöver sporadisk gångtrafik rekommenderar vi övertäckning med keramiska plattor eller trä. Keramiska plattor kan limmas 3-4 timmar efter applicering av Hey’di Cemflex Turbo.

Torktid
3-4 timmar beroende på temperatur och substrat.

Åtgång
0,7 kg per m2 vid montering av tätskiktsfolie.
1-2 kg per m2 per strykning. För att överbrygga sprickor ska minst 3,5 kg per m2 appliceras.

Hey’di Cemflex Turbo
Hey’di-artikelnr: 1914
Förpackning: 3 kg hink

Hey’di Cemflex Turbo
Hey’di-artikelnr: 1915
Förpackning: 8 kg hink