Produktbeskrivning:

Bona Classic UX är en vattenbaserad grundlack för obehandlat, nyslipat trägolv. Produkten ger en mediumljus infärgning, är enkel att applicera och kan mellanslipas. Produkten ger en bra grund tillsammans med Bonas topplacker. Produkten har mycket låga emissioner och har klassificeringen EC1PLUS. Produkten kan användas på alla typer av träslag även med golvvärme.

• Mediumljus infärgning
• Enkel att applicera
• Utmärkta egenskaper för mellanslipning

TEKNISKA DATA
Lacktyp: 1-komponent vattenbaserad akrylat/polyuretan grundlack
Torrhalt: ca 30%
VOC: max 3%
Spädning: Spädes ej. Bona Retarder kan tillsättas för längre öppentid
Torktid: 1–2 timmar (20°C/60% R.F)
Verktyg: Bona Super Coat Roller (11 mm) eller T-bar applicator
Åtgång: 8–10 m²/lit per stryk
Säkerhet: Ej märkningspliktig
Rengöring: Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med Aceton.
Hållbarhet: 1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport: Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall: Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning: 3 x 5 liter
Certifikat: EC1PLUS för mycket låga emissioner

Artikelnummer: WB100620001