BONA QUICK

Produktbeskrivning:

Bona Quick är en högviskös, tixotrop vattenburen grundlack avsedd för applicering
med spackel och kan användas både på obehandlade trägolv och mellan två
topplackeringar för att reducera sliprepor och fylla upp små ojämnheter och skapa en
felfri yta. Tack vare dess låga vattenpåverkan uppstår normalt sett ingen träresning
varpå mellanslipning ej behövs. Bona Quick ger en ljus infärning i sig själv men den
slutgiltiga färgen på golvet påverkas av vilken topplack som används.
 Snabbtorkande gel
 Minskar mängden sliprepor
 Kan användas direkt på trä eller mellan lackskikt
 Enkel applicering med stålspackel
 GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus

Lacktyp: Vattenbaserad 1-komponent spackelgrund
Torrhalt: ca. 40%
Spädning: Spädes ej
Torktid: 1-2 timmar vid 20C/60% R.H.
Verktyg: Rostfri stålspackel
Åtgång:
– Obehandlat trä: 25-35 m²/lit (30-40g/m²) per strykning
– Mellan lackskikt: ca. 50 m²/lit (20g/m²)

BEHANDLINGSSCHEMA
Obehandlat trä:
3x Bona Quick
2-3x Bona vattenburen topplack
Mellan lackskikt:
1-2x Bona Quick

APPLICERING
1. Applicera grundlacken med en rostfri stålspackel. Se till att inga strängar av
överflödigt material efterlämnas.
2. Låt torka 10-15 min och applicera ett andra lager grundlack tvärs riktningen från
den förra appliceringen.
3. Låt torka 10-15 min och applicera ett tredje och avslutande lager grundlack.
4. Låt torka 30-60 min och efterbehandla med 2-3 lager vattenburen topplack från
Bona.
Normalt sett uppstår ingen träresning och någon mellanslipning är därmed ej
nödvändning. Skulle ytan ändå behöva mellanslipas så utförs detta först efter att ett
lager topplack applicerats och inte direkt på Bona Quick.