om oss

En värld full av Golv & kakel, med Östergötlands största lager av Trä- & laminatgolv och med stora inköp av Kakel & klinker kan vi hålla rätt priser på basvaror.
Golv & Byggterminalen är en fristående grossist som sedan 1984 arbetar i Östergötland, Sörmland, Södra Stockholm, norra delarna av Småland med utgångspunkt Norrköping. Härifrån har vi dagliga turbilar som når ut till Er med snabba och säkra leveranser.
Vi riktar oss till 100 % mot proffs, det vill säga enbart företagsförsäljning. Vi sitter i lokaler som är anpassade efter vår verksamhet, detta innebär för Er att vi alltid förvarar produkterna på rätt sätt, såsom spackel, lim, trägolv, fix, fog och annat känsligt material. På våra hyllor finner du de flesta kända leverantörerna samt en del egen import från Belgien, Italien, Spanien och Turkiet.
“Partihandel”
Partihandel, grosshandel eller grossistverksamhet är handel med stora volymer av varor så kallade varupartier. Partihandel företas framförallt av partihandlare mellan tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Handeln sker inte till enskilda konsumenter.

SGD är en sammanslagning av lokala grossister inom golv, keramik, textil samt tillbehör och finns representerade över stora delar av Sverige. Som grossist, lagerhåller och transporterar vi varor åt företag och fackhandeln. Istället för att företagaren eller affären ska behöva beställa in så stora mängder själva av varje produkt från tillverkaren, kan de istället köpa exakt den kvantitet av det som ska användas från oss som grossist. Dessutom kan tillbehör så som undergolv, lister, svetstråd, lim, spackel och knivblad med mera följa med i samma sändning som övriga produkter för att underlätta arbetet.
Varje dag förser vi golvföretag, färgfackhandlare och kunder över hela Sverige med varor och tjänster inom våra verksamhetsområden.