Utmärkt maskerings och skyddstejp vid fasadarbeten och på grövre ytor
där annan tejp oftast inte fungerar.

Produktbeskrivning:

Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Behåller sin
smidighet i lägre temperaturer. Rivbar för hand.
Rekommenderas som korttidsmaskering på betong, cement, gips, metall
och trä (inte parkett).

 

PN60955033OR  6 / 36  7317546095333