Produktbeskrivning:

Flexibelt cementbaserat fogbruk
för fogning av granitkeramik, kakel, natursten och glasmosaik. För användning inom- och utomhus på
golv- och vägg. Framtagen för att ge snabb styrka, kulörstabilitet, vidhäftning samt beständighet mot
nötning.

Användningsområden
SCHÖNOX SF DESIGN är särskilt lämpligt
för fogning av:
granitkeramik
stengods
glasmosaik
glasplattor
huggen betongsten
konststen
missfärgningskänslig natursten
Jura- och kristallin marmor
magmatisk sten
SCHÖNOX SF DESIGN är lämplig för fogning
av:
på väggar och golv
på balkonger och terrasser
på fasader
i normalt belastade affärslokaler
i fukt- och våtutrymmen

Tekniska data
Bruksstid ca 30 minuter vid +20 °C
Beträdbar efter ca 6 timmar
Fullt belastningsbar efter ca 7 dagar
Arbetstemperatur: ej under +5 °C
Fogbredd: 1- 10 mm vid fogning av ej
absorberande plattor, som t ex granitkeramik
och glasplattor/mosaik.
Fogbredd: 1- 5 mm vid fogning av absorberande
plattor, som t ex kakel
och natursten.
Materialåtgång 0,3 till 3,0 kg/m² beroende
på platt- och fogmått