Produktbeskrivning:

Klassificering
Produkttyp ISO 10581 Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö ISO 10874 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö ISO 10874 43 Hög
Produktegenskaper
Standard Tarkett
Total tjocklek ISO 24346 2 mm
Tjocklek, slitskikt ISO 24340 2 mm
Ljusreflektans (%) – 51,26
Totalvikt ISO 23997 2727 g/m²
Bindemedelsinnehåll ISO 10581 Typ I
Läggningsmetod – Nedlimning
NCS färgkod – S 2010-Y40R
Formattyp – Rulle