KGC Tandspackel 280mm

130x280mm

Produktbeskrivning:

Beskrivning
Tandspackel tandad på en lång- och en kortsida. Olackat handtag för bättre grepp

Tandspackel 280mm 10x10mm
Art. nr 7012

Tandspackel 280mm 8x8mm
Art. nr 7019

Tandspackel 280mm 6x6mm
Art. nr 7011

Tandspackel 280mm 4x4mm
Art. nr 7010